รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
แบบรายงาน สวช. 01_3 svc01_rec_date,svc01_tb.svc01_num        จำนวน 57 รายการ
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด
ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 1-12-06-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและดอกไม้ใยบัว 53/1 หมู่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029608204 26/10/2548
2 1-12-06-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 73 หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 26/10/2548
3 1-12-06-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนขนมอบ 7/16 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 26/10/2548
4 1-12-06-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม 13 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025017263 29/11/2548
5 1-12-06-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนจักสานจากเส้นพลาสติก 50/1 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 26/12/2548
6 1-12-06-08/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 99/2 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025845094 02/06/2549
7 1-12-06-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนมะม่วงแช่อิ่มอำเภอปากเกร็ด 39/481 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025841981 25/10/2549
8 1-12-06-04/1-0005 วิสาหกิจชุมชนข้าวแตน(น้ำแตงโม,หน้าหมูหยอง,ธัญญพืช) 100/345 หมู่ 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 031376797 25/10/2549
9 1-12-06-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากปลา 6/6 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025017240 22/02/2550
10 1-12-06-08/1-0006 วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยและสมุนไพร 52 หมู่ 5 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 10/04/2550
11 1-12-06-04/1-0007 วิสาหกิจชุมชนหน้าวัดหงษ์ทอง(ลูกประคบสมุนไพรแผนโบราณ) 37/35 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0870558087 15/05/2550
12 1-12-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ดหมู่ที่ 1 105/2 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029608788 05/02/2551
13 1-12-06-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยพระยาลือ 126/10 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029640220 13/08/2551
14 1-12-06-08/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมนวดแผนไทยวัดเสาธงทอง 33/4 หมู่ 6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0816654061 18/11/2552
15 1-12-06-06/1-0007 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพศิลปประดิษฐ์ 45 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 12/07/2554
16 1-12-06-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนไอติมโบราณ (มะพร้าวอ่อน) 53/1087 หมู่ 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0851194118 12/07/2554
17 1-12-06-04/1-0020 วิสาหกิจชุมชนอาหาร 4 ภาค 156/16 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0866738652 22/01/2556
18 1-12-06-08/1-0021 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะศาลากุน เกาะเกร็ด ฤษีสำเร็จ 103 หมู่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0851634214 30/09/2556
19 1-12-06-11/1-0014 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเทคโนโลยี 11/3 หมู่ 4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0888796422 14/01/2557
20 1-12-06-01/1-0021 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ 52/2 หมู่ 6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0924029665 24/02/2557
21 1-12-06-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนร้อยชาชัก 99/100 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0814255482 27/02/2557
22 1-12-06-05/1-0016 วิสาหกิจชุมชนโรตี บางตะไนย์ 6/1 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 27/02/2557
23 1-12-06-08/1-0023 วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด 75/11 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0832499928 20/04/2558
24 1-12-06-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมผ้าในหมู่บ้าน 72/16 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0898902777 27/04/2558
25 1-12-06-01/1-0023 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้การบูร 126/315 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0855512385 10/02/2559
26 1-12-06-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ 22/1 หมู่ 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0858169655 10/02/2559
27 1-12-06-05/1-0019 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ 18/3 หมู่ 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0900175657 10/02/2559
28 1-12-06-04/1-0021 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้2 153/8 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0867098172 28/06/2559
29 1-12-06-10/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพถักตะกร้าด้วยเชือกฟาง 20 หมู่ 9 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0867691777 25/08/2559
30 1-12-06-10/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีศรีคลองข่อย 3/1 หมู่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0841215311 25/08/2559
1 , 2 , >>