ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มชุมชนบกห้อง
รหัสทะเบียน : 8-81-08-08/1-0025
ที่ตั้ง : เลขที่ 95/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0828572272
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสิทธิโชค เอ่งฉ้วน
2. นางอรพรรณ หนูแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำดื่ม

คุณสมบัติ : สะอาด
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :2000 แพ๊ค 350 ml/โหล
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 350 ml/โหล : 38.00 บาท
มาตรฐาน :อย.
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 81-2-00457-2-0001
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,768,407 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย