ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านคลองรั้ว
รหัสทะเบียน : 8-81-08-06/1-0010
ที่ตั้ง : เลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0895928161
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางฝ้าตี้หม้า คลองรั้ว
2. นายวีรยุทธ คลองรั้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

คุณสมบัติ : คั่ว กรอบ มัน อร่อย มีประโยชน์
องค์ประกอบ : เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว 95% เกลือไอโอดีน 5%
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :100 ถุง/เดือน ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ถุง : 150.00 บาท
มาตรฐาน :ขนาดน้ำหนัก 300 กรัม
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 81-2-01255-2-0001
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
อื่นๆ(ระบุ) เลขที่ GMP
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,768,404 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย