ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านเขาแก้ว
รหัสทะเบียน : 8-81-08-01/1-0015
ที่ตั้ง : เลขที่ 228/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายส้าม่าแอน ฝั่งขวา
2. นางเจ๊ะสะ โต๊ะมะสะหัด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำผึ้ง

คุณสมบัติ : น้ำผึ้งแท้คุณค่าจากธรรมชาติ
องค์ประกอบ : น้ำผึ้ง 100 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลโภชนาการ : คุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้ง ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 304 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 82.4 กรัม
น้ำตาล 82.12 กรัม
เส้นใย 0.2 กรัม
ไขมัน 0 กรัม
โปรตีน 0.3 กรัม
น้ำ 17.10 กรัม
วิตามินบี1 0.038 มิลลิกรัม 3%
ความสามารถในการผลิต :20 ขวดต่อเดือน น้ำหนัก 120 มิลลิลิตร
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ น้ำหนัก 120 มิลลิลิตร : 120.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ุุทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,860,841 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย