ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วอบกรอบ
รหัสทะเบียน : 8-81-08-01/1-0010
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0862768401
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางแท็ง ศรีเกิด
2. นางนิตยา ศรีเกิด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบ

คุณสมบัติ : กรอบมัน กรอบนาน พื้นบ้านเมืองกระบี่
องค์ประกอบ : เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 100%
ข้อมูลโภชนาการ : หนึ่งหน่วยบริโภค:30 กรัม
จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง : ประมาณ 13
ความสามารถในการผลิต :3600 ถุง กรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กรัม : 150.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 81-2-01647-2-0001
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,860,929 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย