ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้ และสมุนไพร ตำบลบ้านปิน
รหัสทะเบียน : 6-54-03-02/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 167 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ : 054583540
โทรสาร : 054581233
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสมคิด สุวรรณสา
2. นางบัวเรียว อินจินดา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : แหวนทับทิม,หยก,ไพริน

คุณสมบัติ : เรือนวง ทำด้วยทองแท้ เงินแท้ ทองชุป มีหลายรูปแบบ
องค์ประกอบ : ทับทิม , ไพลิน , บุชราคัม ,หยก เป็นหัวแหวน ทอง , เงิน
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : วง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ วง : 5,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 193/2546
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์ -
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,ตรุษจีน,วันเกิด,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,031 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย