ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลน้ำชำ
รหัสทะเบียน : 6-54-01-03/1-0008
ที่ตั้ง : เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ถนน - ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ : 054649518
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางชลธิชา คำวังจันทร์
2. นางหทัยกาญจน์ คำวังจันทร์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เครื่องดื่มธัญญาพืชถั่วเหลืองชนิดผง

คุณสมบัติ : เป็นพืชไร่ที่มีโปรตีนสูง และไขมันที่ร่างกายต้องการ และเป็นอาหารมังสวิรัต เพราะในถั่วเหลืองมีสารอาหารครบถ้วน คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรด วิตามินดี วิตามินอี และเลคซิตินโดม ใช้ชื่อตราสัญญาลักษณ์ คือ ตราอิ่มทิพย์ เครื่องดื่มธัญพืช มีกลิ่นหอม รสชาดอร่อย ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด จึงมีความสดใหม่อยู่เสมอ
องค์ประกอบ : เป็นเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งสิ้น
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ถุง : 25.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 0315420334720001
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ตรุษจีน,สงกรานต์,งานศพ,ได้ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า
-
-


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,813 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย