ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหอมแจ้ซ้อน
รหัสทะเบียน : 6-52-13-04/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 139 หมู่ที่ 12 ถนน - ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 054263163
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายจักรกฤษณ์ แมะบ้าน
2. นายจรัญ สิทธิจู

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ดอกเห็ดหอม

คุณสมบัติ : มีลักษณะดอกใหญ่ สีสรรสวยงสมเข้ม
องค์ประกอบ : -
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 120.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,754 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย