ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนศิลปประดิษฐ์จากกระดาษสาบ้านทุ่งห้า
รหัสทะเบียน : 6-52-07-08/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 071888850
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบุญชู ธรรมเสน
2. นางกมลวรรณ จิตต์ถือ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,782 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย