ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาดงหลวง
รหัสทะเบียน : 6-51-08-03/1-0009
ที่ตั้ง : เลขที่ 286/1 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 053504042
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพัชราภรณ์ เชื้อจิต
2. นางนงนุช แก้วรังษี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ตุ๊กตายิ้ม

คุณสมบัติ : น่ารัก สวยงาม เหมาะสำหรับของฝาก
องค์ประกอบ : ดินเผา
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัว
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัว : 40.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
อื่นๆ(ระบุ) lamphun brand เลขที่ 001/2552
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,ตรุษจีน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,052 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย