ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อดินเผา-เตาอังโลประสิทธิภาพสูงบ้านสันเหมือง
รหัสทะเบียน : 6-51-08-01/1-0032
ที่ตั้ง : เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0837663496
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประสพสุข ชมภูธัญ
2. นายมานิตย์ ปันศรีละ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : หม้อดินเผาน้ำเย็น

คุณสมบัติ : ใส่น้ำเย็น หอมชื่นใจ
องค์ประกอบ : ดินเหนี่ยวเผา
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :100 ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 40.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อื่นๆ(ระบุ) vop เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,771 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย