ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฎร์พัฒนา
รหัสทะเบียน : 5-96-09-01/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 304 หมู่ที่ 9 ถนน ส.ว. ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวรัญญา สายแก้ว
2. นางสาวประจินต์ ไชยสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผ้าคลุมผสมสตรี

คุณสมบัติ : เป็นสินค้าที่มีความสวยงาม
องค์ประกอบ : ผ้า, ด้าย,สดึง, เพชรโซ่, เพชรเม็ด, ลูกปัด,เข็ม
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :30 ผืน/เดือน ผืน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ผืน : 700.00 บาท
มาตรฐาน :สากล
การรับรองคุณภาพ :
อื่นๆ(ระบุ) OTOP เลขที่ 96090007
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันฮารียายอ, วันตรุษอิดินฟิสตรี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,048 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย