ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตกระเป๋าสตางค์
รหัสทะเบียน : 5-96-06-06/1-0005
ที่ตั้ง : เลขที่ 47 หมู่ที่ 9 ถนน - ตำบล อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ : 0872965350
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. ยาลีละ ปูเต๊ะ
2. รอฮานา ลาหะมะ
3. สีตีพาตีเมาะ สาแล

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าดินสอ

คุณสมบัติ : ราคาถูก คงทน สีไม่ตก สีไม่ลอก
องค์ประกอบ : ผ้า ซิป
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 25.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย
-
-


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,625 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย