ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์แม่บ้านภักดีร่วมใจ
รหัสทะเบียน : 5-93-06-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 209 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 074699649
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสายสุนีย์ เกื้อแก้ว
2. นางจินดา หนูนุ่มนวล

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ข้าวซ้อมมือ

คุณสมบัติ : เพื่อบริโภค
องค์ประกอบ : ข้าวซ้อมมือ
ข้อมูลโภชนาการ : มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ ธาตุเหล็ก และวิตามินบี ป้องกันโรคต่างๆ เช่น
อัมพฤต อัมพาต เหน็บชา เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเส้นเลือด
ในเร็งลำไส้ และถ้าบริโภคเป็นประจำสามารถสร้างภูมิคุ้มให้กับร่างกายได้
ความสามารถในการผลิต : กก.
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กก. : 25.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่
เครื่องหมาย Q เลขที่
    ระบบ/ผลิตภัณฑ์
    หน่วยงานที่รับรอง
อื่นๆ(ระบุ) เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,025 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย