ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งใหญ่สามัคคี
รหัสทะเบียน : 5-92-07-04/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 019796092
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางปรีดา หกสี่
2. นางสุภาพร ขวัญศรีสุทธิ์
3. นางวาสนา ศรีไทย
4. นางปรียา ทองปาน
5. นางวรรณดี อ.ท.ชม
6. นางจันทร์เพ็ญ สุขขี
7. นางโสภา อ่อนรู้ที่
8. นางสว่าง ศิริทรัพย์
9. นางสาวมลทิชา คงเอียด
10. นางโสภา ขุนทอง
11. นางสมพรศรี ปริวัตรพันธ์
12. นางเพ็ญศรี ทองประดับ
13. นางสมศรี แก้วไทย
14. นางตุ้น ศรีไทย
15. นางสมจิตต์ นานอน
16. นางสาวสิริมา คงเอียด
17. นางทวี คงเอียด
18. นางปรีดา มีพารา
19. นางจินดา สุขศรี
20. นางพิมพ์ วารีรัตน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ดอกไม้ใบยางพารา

คุณสมบัติ : เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น ประดิษฐ์ได้เหมือนของจริง มีความปราณีตสวยงาม
องค์ประกอบ : ใบยางพาราฟอกเสร็จแล้ว เกสรสำเร็จรูป สีผสม ลวดสำเร็จ
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ดอก
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ดอก : 45.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,วันเกิด,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,618 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย