ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแกะสลักรูปหนังตลุง
รหัสทะเบียน : 5-92-06-17/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 010889489
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุวิทย์ ชูศรี
2. นายสมชาย ชูศรี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รูปหนังตะลุง

คุณสมบัติ : ทำมาจากหนังวัวแท้ ละเอียด ปราณีต สวยงาม
องค์ประกอบ : หนังวัว , สี
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : รูป
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ รูป : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 59/2546
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,751 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย