ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนคีรี
รหัสทะเบียน : 5-92-06-16/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางนุชรีย์ อ่อนชื่นจิตร
2. นายเกรียงศักดิ์ คชพลาย

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา

คุณสมบัติ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีสรรงดงาม เบา พกพาสะดวก ไม่แตกหัก เก็บรักษาได้นาน
องค์ประกอบ : น้ำยางพารา , สารเคมี , สี
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 20.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่
OTOP 2 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,034 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย