ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงอุงและญิงยวนบางกล่ำ
รหัสทะเบียน : 5-90-14-01/1-0018
ที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0612532874
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายเอกวิวิชย์ ถนอมศรีมงคล
2. นายธนพล พรหมวิสุทธิคุณ
3. นายคมคาย เพชรมุณี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำผึ้งโพรงไทย

คุณสมบัติ : น้ำผึ้งได้จากดอกไม้หลากหลายในธรรมชาติ
องค์ประกอบ : น้ำผึ้งธรรมชาติ 100 %
ข้อมูลโภชนาการ : 100 กรัม ให้พลังงาน 304 แคลอรี่
ความสามารถในการผลิต :150 ขวด ขวด
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ขวด : 600.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,สงกรานต์,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,444 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย