ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านทุ่งตะไคร
รหัสทะเบียน : 5-86-08-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/1 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 066002063
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอารีย์ บุญสิทธิ์
2. นางมณี คงตะโก

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มังคุดกวน

คุณสมบัติ : เป็นอาหารว่าง ให้วิตามินซี เคลือบกระเพาะอาหาร เก็บไว้ได้นาน 2 ปี
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 180.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่
มผช. เลขที่
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ตรุษจีน,สงกรานต์,เข้าพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,722 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย