ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
รหัสทะเบียน : 5-86-02-03/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 256 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางจินตนา หีตเสมียน
2. นางรัชนี อุ้ยนอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

คุณสมบัติ : เป็นผลไม้ปลูกตามธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และ รสชาด อร่อย
องค์ประกอบ : กล้วยเล็บมือนางสุก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ซอง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ซอง : 25.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 86-2-01243-2-0001
มผช. เลขที่ 2311-17/112
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,สงกรานต์,ทุกเทศกาลตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,045 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย