ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
รหัสทะเบียน : 5-84-17-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 077294008
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางปรีฑา แดงมา
2. นางสุภรภรณ์ อินทนาศักดิ์
3. นายวิเชียร แดงมา
4. พัชรี จิรดิลก

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เสื่อกระจูด

คุณสมบัติ : ทนทาน สีสวยสดไม่ตก ปราณีต ราคาย่อมเยา
องค์ประกอบ : กระจูด ผ้ากุ๊นขอบ
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ผืน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ผืน : 250.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,022 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย