ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมบ้านเขาวง
รหัสทะเบียน : 5-84-08-02/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ที่ 9 ถนน - ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 077481091
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเยาวลักษณ์ หมวดยอด
2. นางนพมาศ ทองลิ้ม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดยอมบ้านเขาวง

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,936 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย