ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำปลาบ้านตะกรบ
รหัสทะเบียน : 5-84-06-07/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 109/1 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอำพา ภาชโน
2. นางจารี พุ่มกล่อม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำปลา

คุณสมบัติ : -น้ำปลาสะอาด - มีคุณค่าทางโภชนากร - ไม่ใส่สารปนเปื้อน
องค์ประกอบ : - ปลาหลังเขียว - เกลือ - สับปะรด
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ขวด
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ขวด : 18.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,891 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย