ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง
รหัสทะเบียน : 5-84-05-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 64/13 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0872667576
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายณรงค์ ศรีพงัน
2. นายวิวัฒน์ โอโลรัมย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำผึ้งโพรง

คุณสมบัติ : หอม หวาน สีสวย
องค์ประกอบ : น้ำผึ้งป่า 100 %
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ขวด
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ขวด : 400.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,602 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย