ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฉลกบ้านเก่า
รหัสทะเบียน : 5-84-05-01/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 077377359
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวันเพ็ญ วิเชียรเชื้อ
2. นางอุสาห์ บุญรอด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เปลมัดย้อม

คุณสมบัติ : สีสรรสดใส ผ้าหนา ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ 100 ก.ก. ขึ้นไป สีไม่ตก
องค์ประกอบ : ผ้าดิบหนา สีสังเคราะห์ เชือกผูก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ผืน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ผืน : 150.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,873 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย