ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
รหัสทะเบียน : 5-82-08-05/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 121 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ : 0810861979
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุจี ประมูลทรัพย์
2. นางดวงใจ อินทริตย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ไม้กวาดดอกอ้อ

คุณสมบัติ : 1. ใช้กวาดบ้านเรือนให้สะอาด 2. มีความคงทน 3. มีคุณภาพ
องค์ประกอบ : 1. ดอกอ้อ 2. ลวด 3. คีมปากเป็ด 4. ไม้ไส้กลาง 5. เลื่อย
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : อัน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ อัน : 25.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่
เครื่องหมาย Q เลขที่
    ระบบ/ผลิตภัณฑ์
    หน่วยงานที่รับรอง
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,816 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย