ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบกห้องสร้างสรรค์
รหัสทะเบียน : 5-81-08-08/1-0022
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/2 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0857982223
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพานี เอ่งฉ้วน
2. นางนงเยาว์ เปียกบุตร

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : พริกแกงตราต้นบก

คุณสมบัติ : เครื่องแกงปักษ์ใต้ทำเอง ไม่ใส่สารกันบูด
องค์ประกอบ : พริกแห้ง22% ขมิ้น 22% กระเทียม 18% พริกไทย 18% ตะไคร้ 18% เกลือ 2%
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :435 กิโลกรัม/เดือน ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ถุง : 10.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่
มผช. เลขที่
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
อื่นๆ(ระบุ) Primary GMP เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,860,902 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย