ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองรั้ว
รหัสทะเบียน : 5-81-08-06/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0872662612
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพัชรี เลาหบรรจง
2. นางอัชรี ทำเผือก

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ปลาเค็ม

คุณสมบัติ : ไม่ใช้สารเคมี
องค์ประกอบ : ปลา เกลือ น้ำตาล
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 80.00 บาท
มาตรฐาน :น้ำหนัก 500 กรัม
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,860,934 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย