ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ
รหัสทะเบียน : 5-81-08-02/1-0014
ที่ตั้ง : เลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0857871733
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวปทุมวรรณ์ มารถโอสถ
2. นางสาวธมลวรรณ ตาวัน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำพริกปูม้า

คุณสมบัติ : น้ำพริกปูม้า ตำมือรสเด็ด
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :100 กะปุก/เดือน กล่อง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กล่อง : 35.00 บาท
มาตรฐาน :ขนาดน้ำหนัก 100 กรัม
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,768,405 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย