ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี
รหัสทะเบียน : 5-81-08-02/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0873808296
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวนิดา แหลมเกาะ
2. นางอารี ปาละมาน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : จักสานเตยปาหนัน

คุณสมบัติ : สวยงาม ปราณีต อนุรักษ์ธรรมชาติ
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 200.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ตรุษจีน,ลอยกระทง,สงกรานต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,752 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย