ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านย่านสะบ้า
รหัสทะเบียน : 5-81-08-01/1-0031
ที่ตั้ง : เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0954528125
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุพัตรา ยะลา
2. นางสาวสุชาวดี มาศโอสถ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ไข่เค็มสมุนไพร(ชะลอม)

คุณสมบัติ : ฟองใหญ่ ไข่แดง มัน หรอยแรง
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :100 ฟอง/เดือน ชะลอม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชะลอม : 50.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,903 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย