ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะรูปหนังตลุง
รหัสทะเบียน : 5-80-01-20/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 316/4 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 0865954498
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายทวี คงบุรี
2. นางสมทรง ห่อหุ้ม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : แกะหนังตลุง

คุณสมบัติ : สวยงามคงทน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย
องค์ประกอบ : 1. รูปภาพ (ทำจากหนังวัว หนังควาย) 2. สี 3. กรอบรูป
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :100-500 ชิ้น ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 1,500.00 บาท
มาตรฐาน :OTOP มผช.59/5246
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 59/2546
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,063 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย