ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่างาม
รหัสทะเบียน : 4-45-13-04/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 07816853
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเมฆ ยางงาม
2. นางทองยุ้น ทวีสาร

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผลิตภัณฑ์จากกก

คุณสมบัติ : สวยงามและทนทานต่อสภาพการใช้งาน การผลิตอย่างละเอียดปราณีต ใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นในพื้นที่ และยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์ประกอบ : จากต้นกกกลม ต้นผือ
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :- ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 0.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,ตรุษจีน,วันเกิด
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net),ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,864 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย