ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกาะแก้วฟาร์ม
รหัสทะเบียน : 4-45-10-11/1-0050
ที่ตั้ง : เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนน - ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0816615716
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางภัทรีย์นันทน์ ชวีวัฒน์
2. นางสาวเกษร ฉ่ำมณี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : แตงโมไร้เมล็ด

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กก.
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กก. : 40.00 บาท
มาตรฐาน :GAP
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,ขายตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,867 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย