ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 3
รหัสทะเบียน : 4-45-01-17/1-0013
ที่ตั้ง : เลขที่ 30 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0846014457
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมบูรณ์ จอมคำสิงห์
2. นายประกอบ กิตติลาภ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : แป้งแพนเคกข้าวหอมมะลิ

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 200 กรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 200 กรัม : 35.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,810 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย