ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนายางสีสุราช
รหัสทะเบียน : 4-44-11-07/1-0009
ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0850083361
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวีรกุล จันทแก้ว
2. นายไมตรี ปุริสา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เครื่องจักสาน

คุณสมบัติ : ใช้ดักจับปลา
องค์ประกอบ : ไม้ไผ่
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :5 หลัง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ หลัง : 450.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม
เทศกาลที่ใช้ : ฤดูฝน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,846 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย