ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนายางสีสุราช
รหัสทะเบียน : 4-44-11-07/1-0009
ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0850083361
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวีรกุล จันทแก้ว
2. นายไมตรี ปุริสา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : สินค้าทางการเกษตรและหัตกรรมของชุมชน

คุณสมบัติ : ร้านค้าชุมชน
องค์ประกอบ : สินค้าทางการเกษตรและหัตกรรมของชุมชน
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :ตลอดปี -
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ - : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,974 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย