ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตลวดหนามบ้านท่าสำราญ
รหัสทะเบียน : 4-44-01-12/1-0021
ที่ตั้ง : เลขที่ 28 หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายขันทอง จันทมุลตรี
2. นายสมศักดิ์ งอกงาม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เส้นลวด

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ม้วน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ม้วน : 170.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,776 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย