ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านหม้อ
รหัสทะเบียน : 4-43-07-03/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 131/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางฉวีวรรณ ใจขาน
2. นางเพ็ญศิริ ใจขาน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ปลาส้ม

คุณสมบัติ : ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง รับประทานกับข้าว
องค์ประกอบ : ปลาตะเพียน ข้าวสุก เกลือ กระเทียม พริกสด
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 70.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 026/2548
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ฮาโลวีน,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,,ตามความต้องการของผู้บริโภค
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,786 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย