ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีเหล็กบ้านเป้า
รหัสทะเบียน : 4-34-31-01/1-0005
ที่ตั้ง : เลขที่ 158 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 097167274
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวิชัย ชาติท้าว
2. นายปัญญา ชาติท้าว
3. นายประสงค์ ใจเย็น
4. นายบัญชา ชาติท้าว
5. นายกายสิทธิ เกษรพันธ์
6. นายมีนา ชาติท้าว
7. นายจันทร์ เจริญศิลป์
8. นายอุดร ชิณโชติ
9. นายไพบูลย์ อังฉกรรจ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มีด พร้า

คุณสมบัติ : ทำจากเหล็ก
องค์ประกอบ : ใช้สำหรับงานในครัวเรือน งานทั่วไป
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :500 เล่ม เล่ม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ เล่ม : 100.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,898 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย