ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องประดับเงินและทองเหลืองบ้านนาตัง
รหัสทะเบียน : 4-32-16-01/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 068114313
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมบูรณ์ ถือเหมาะ
2. นางสุรีพร พรมศรี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : แหวนทองเหลือง

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :300 วง/เดือน/คน วง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ วง : 150.00 บาท
มาตรฐาน :ผลิตภัณฑ์ชุมใชน
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,816 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย