ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องประดับเงินและทองเหลืองบ้านนาตัง
รหัสทะเบียน : 4-32-16-01/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 068114313
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมบูรณ์ ถือเหมาะ
2. นางสุรีพร พรมศรี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : จี้สร้อยคอห้ายอด

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :30 ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 500.00 บาท
มาตรฐาน :มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 23/2546
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,วันเกิด,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,056 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย