ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกระทุ่ม
รหัสทะเบียน : 4-31-18-06/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 070249450
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสำรวย คุระกระจอก
2. นางสายฝน สีดา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ออมทรัพย์

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : บาท
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ บาท : 600,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดทั้งปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,801 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย