ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวานบ้านหนองตะเคียน
รหัสทะเบียน : 3-27-02-02/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ : 0901276859
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายจันทร์ บุญไทย
2. นายจำลอง ใบบัว

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ชมพู่

คุณสมบัติ : ทูลเกล้ามีลักษณะเด่นตรงที่มีสีเขียว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ผลจะเนียนเป็นลายเส้น รสชาติหวาน กรอบ และราคาไม่สูงเกินไป
องค์ประกอบ : ชมพู่เป้นประเภทผลไม้สดเก็บและรับประทานได้เลย หรือแปรรูปเป็นวายหรือน้ำผลไม้ได้
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 15.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,ตรุษจีน,ลอยกระทง,สงกรานต์,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,908 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย