ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาริกา
รหัสทะเบียน : 3-26-01-10/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 184 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ : 0831219922
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุริยะ คณะธรรม
2. นายภูธร หมื่นวงค์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : สวนผลไม้

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ : พาเที่ยวสวนและชิมผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ สวนส้มโอ สวนมะปราง-มะยงชิด
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :ตลอดทั้งปี คน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ คน : 50.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดทั้งปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,339 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย