ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาริกา
รหัสทะเบียน : 3-26-01-10/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 184 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ : 0831219922
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุริยะ คณะธรรม
2. นายภูธร หมื่นวงค์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คุณสมบัติ : สัมผัสและใกล้ชิดธรรมชาติ ท่ามกลางขุนเขาลำเนาไพร ศึกษาวิถีชีวิความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมทั้งเข้าร่วมในพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆ
องค์ประกอบ : บ้านพักโฮมสเตรย์ 1 คืน นอกจากนี้ยังมีบริการพาเที่ยวชมสวนผลไม้ ล่องแก่ง ไหว้พระ ชมกลุ่มกิจกรรมแปรรูปและหัตถกรรม
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :ตลอดทั้งปี คน/คืน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ คน/คืน : 100.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดทั้งปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,018 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย