ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังศรีมโหสถ
รหัสทะเบียน : 3-25-09-01/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 76 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0813828564
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางนิตยา วิชาญชัย
2. นายสมปอง แซ่ตั้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รองเท้าหนังแท้ชาย

คุณสมบัติ : หนังแท้มีความทนทาน งานเย็บมือปราณีตสวยงาม ซ่อมฟรี
องค์ประกอบ : หนังวัวแท้, พื้นรองเท้าอย่างดี
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :200 คู่ คู่
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ คู่ : 950.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 58029-193/206
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,834 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย