ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวบ้านคลองโพธิ์
รหัสทะเบียน : 3-25-06-07/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 67 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 078288242
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอารมณ์ วงค์พันธ์เสือ
2. นายสุรพล วงค์พันธ์เสือ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : วัว

คุณสมบัติ : สายพันธุ์ดี
องค์ประกอบ : วัว
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัว
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัว : 30,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง
0


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,679 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย