ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนส่งแสงฟาร์ม
รหัสทะเบียน : 3-25-06-07/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ถนน - ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 018625458
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุชาติ ส่งแสง
2. นายประสิทธิ์ สายสงวน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : โค

คุณสมบัติ : โคสายพันธุ์ดี
องค์ประกอบ : โค
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัว
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัว : 30,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,956 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย