ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรตำบลบ้านพระ
รหัสทะเบียน : 3-25-01-08/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/6 หมู่ที่ 16 ถนน - ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 017821145
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางมลฑา พอใจ
2. นายวัชรินทร์ ธีระคัมพร

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ออมเงินและแปรรูปผลไม้,ไม้ดอกไม้ประดับ

คุณสมบัติ : - มีที่เดียวในอำเภอ
องค์ประกอบ : - กระท้อน - น้ำตาล - เกลือ
ข้อมูลโภชนาการ : - ให้วิตามินซี
- ระบบขับถ่าย
ความสามารถในการผลิต :3000 กิโลกรัม/เดือน ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ถุง : 20.00 บาท
มาตรฐาน :มผช
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,883 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย